Παράδοση τιμητικής πλακέτας από το κέντρο ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΖΩΗ

Παράδοση τιμητικής πλακέτας από το κέντρο ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΖΩΗ,για την διαχρονική βοήθεια που προσφέρει η εταιρία στο κέντρο αποκατάστασης.

Παράδοση τιμητικής πλακέτας από το  κέντρο ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΖΩΗ,για την διαχρονική βοήθεια που προσφέρει η εταιρία στο κέντρο αποκατάστασης.

Επιστροφή στην κορυφή της σελίδας