Εταιρία

Η ιστορία των Φαιστός, η πορεία ανόδου

Εταιρία

Η ΙΔΡΥΣΗ

Η “ΦΑΙΣΤΟΣ Α.Ε.Β.Ε” ιδρύθηκε το 1982 με νομική μορφή αστικού συνεταιρισμού παντοπωλών. Αρχικά από 20 μέλη, με ισόποσες συνεταιριστικές μερίδες με έδρα την πόλη του Ηρακλείου και περιφέρεια τον νομό του Ηρακλείου.

Ο ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του συνεταιρισμού ήταν και είναι ο εφοδιασμός των μελών του με προϊόντα σε μεγάλη ποικιλία και πολύ ανταγωνιστικές τιμές αλλά και γενικότερα η προαγωγή της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης των μελών του και η βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. Ο συνεταιρισμός δέχεται παραγγελίες εμπορευμάτων και κάνει μαζικές αγορές κάθε είδους για τα μέλη του με στόχο πάντα να επιτύχει ανταγωνιστικές τιμές αγοράς και πώλησης.

Εταιρία
Εταιρία

Η ΠΟΡΕΙΑ

Από το 1982 μέχρι και σήμερα, ο συνεταιρισμός ακολουθεί μια σταθερά ανοδική πορεία. Από τις λίγες αμιγώς τοπικές επιχειρήσεις  που έχει καταφέρει να παραμείνει στο χώρο,  παρά την είσοδο μεγάλων πολυεθνικών αλυσίδων. Με ένα δίκτυο 190 συνεργαζόμενων καταστημάτων, τον μεγαλύτερο σε αριθμό στην Κρήτη και με δίκτυο εξυπηρέτησης 200 μη συνεργαζόμενων καταστημάτων επιπλέον, η  εταιρία  ΦΑΙΣΤΟΣ Α.Ε.Β.Ε θεωρείται η μεγαλύτερη σε αριθμό και γεωγραφική διασπορά αλυσίδα, σε τοπικό επίπεδο, στον κλάδο της.

Το 1996 γίνεται μια σημαντική επένδυση:

Αγοράζεται κτήριο 2.500m2 σε οικόπεδο συνολικής έκτασης 5.000m2 στη Β.Ι.Π.Ε Ηρακλείου ως ιδιόκτητη εγκατάσταση.

Αγορά αυτοκινήτων για την οργάνωση του δικτύου διανομής των εμπορευμάτων.

Εκπαίδευση του προσωπικού με ειδικά σεμινάρια. Στόχος μας είναι η ισχύς εν τη ενώσει στους δύσκολους ανταγωνιστικούς καιρούς που περνάμε.

Εδώ πρέπει να τονιστεί και ο σημαντικός ρόλος που έχουν παίξει στην ανάπτυξη του “ΦΑΙΣΤΟΣ” οι προμηθεύτριες εταιρείες, προπάντων οι ντόπιες με την κατανόηση, την σωστή συνεργασία και την ανθρώπινη σχέση που διατηρούν μαζί μας.

Από τον Ιούλιο του 1998, η “ΦΑΙΣΤΟΣ Α.Ε.Β.Ε.” ξεκινά συνεργασία με τον “ΣΥΝ. ΙΝ.ΚΑ ΧΑΝΙΩΝ” με σχέση franchise με τις παροχές του μεγαλύτερου ομίλου στην αγορά των Super Market στην Ελλάδα, του ΕΛΟΜΑΣ.

ΤΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Η θεαματική εξέλιξη της “ΦΑΙΣΤΟΣ” είναι αποτέλεσμα της συλλογικής και κυρίως της μεθοδικής δουλειάς που επιτυγχάνεται με τον συντονισμό των ενεργειών, την εμπιστοσύνη των μελών στη διοίκηση και το προσωπικό και κυρίως στην υιοθέτηση και στην εμπέδωση των πλεονεκτημάτων της συνεταιριστικής ιδέας από τα μέλη μας.

Είναι βασικό να κατανοηθεί ότι η ρήση “ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ Η ΙΣΧΥΣ” αποτελεί πλέον μονόδρομο για την εποχή μας.

Εταιρία

ΣΕ ΣΤΑΘΕΡΗ ΠΟΡΕΙΑ

Τα συνεργαζόμενα καταστήματα “ΦΑΙΣΤΟΣ” που ο τζίρος τους το  έτος ίδρυσης τους  δεν ξεπερνούσε τα 45.000.000 δρχ, έχουν καταφέρει να ξεπεράσουν το 2018 τα 23,000,000 €.

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ

Το μήνυμα των συνεργαζόμενων καταστημάτων “ΦΑΙΣΤΟΣ” προς όλους τους καταναλωτές είναι:

Ας βοηθήσουμε όλοι μαζί να αναπτυχθεί το συνοικιακό μαγαζί, το κατάστημα της γειτονιάς. Ας βοηθήσουμε να ξαναγεννηθεί η Ελληνική γειτονιά, που έχει πληγεί θανάσιμα μαζί με τις ανθρώπινες σχέσεις από τις αλυσίδες των πολυκαταστημάτων και των ξένων συμφερόντων.

Μπορεί να ανήκουμε στην Ευρώπη και στην Ευρωπαϊκή αγορά, αλλά χωρίς την ύπαρξη της μικρής Ελληνικής γειτονιάς και του συνοικιακού καταστήματος με την ζεστή, ανθρώπινη συμπεριφορά, διαβρώνονται σιγά-σιγά, η γλώσσα μας, τα έθιμα μας, ο πολιτισμός μας και γενικότερα η Ελληνική μας ταυτότητα και η Εθνική μας κληρονομιά και οικονομία.

Συνεργάτες

Η εταιρία στηρίζοντας έμπρακτα την τοπική οικονομία συνεργάζεται με κρητικούς παραγώγους  αλλά και τοπικούς αντιπροσώπους μεγαλύτερων εταιριών, διασφαλίζοντας τις θέσεις εργασίας στην Κρήτη.

Η  συμμετοχή των εταιριών  αυτών (κρητικοί παραγωγοί, τοπικοί  αντιπρόσωποι) ξεπερνά σε ποσοστό  το 50% του συνολικού τζίρου της εταιρίας, ενώ παράλληλα  ενισχύει την βιωσιμότητα άλλων επιχειρήσεων όπως, εταιρίες διανομών, συσκευασίας, πρώτων υλών, κλπ.