Αποκτήστε την ΚΕΡΔΟΚΑΡΤΑ

Αποκτήσετε την ΚΕΡΔΟΚΑΡΤΑ και επωφεληθείτε των προνομίων της

Παρακαλούμε τυπώστε το pdf που θα βρείτε εδώ, συμπληρώστε τα στοιχεία σας, στην περίπτωση που επιθυμείτε να αποκτήσετε την ΚΕΡΔΟΚΑΡΤΑ και να επωφεληθείτε των προνομίων που αναφέρονται παρακάτω σύμφωνα με τους όρους λειτουργίας της κάρτας και παραδώστε τη στο πλησιέστερο κατάστημα μας. Ή πηγαίνετε απευθείας σε ένα κατάστημα μας να για να συμπληρώσετε εκεί την αίτηση.

Εναλλακτικά συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα.

Τα ανωτέρω στοιχεία σας, καθώς και τα στοιχεία των αγορών σας, θα καταχωρηθούν σε αρχείο της εταιρίας μας, καθώς είναι απαραίτητα για την απόλαυση των προνομίων και την αυτόματη συμμετοχή σε κληρώσεις και διαγωνισμούς και θα χρησιμοποιηθούν με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης και τη σχετική επικοινωνία μαζί σας.

Τα προσωπικά σας στοιχεία διατηρούνται για όσο χρόνο η κάρτα είναι ενεργή.

Τα στοιχεία αγορών σας διατηρούνται για δύο έτη από την εκάστοτε αγορά.
Μέσα στα πλαίσια του Ενωσιακού Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Προσωπικών δεδομένων, η ΦΑΙΣΤΟΣ ΑΕΒΕ ΣΟΥΠΕΡ & ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ ενημερώνει ότι έχετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή.

Για την άσκηση των προβλεπόμενων από το νόμο δικαιωμάτων πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού ή αντίταξης στην επεξεργασία και φορητότητας των προσωπικών δεδομένων μπορείτε να απευθυνθείτε σε ένα από τα καταστήματά μας.

Όροι

1. Η κάρτα ΚΕΡΔΟΚΑΡΤΑ χορηγείται από τη ΦΑΙΣΤΟΣ ΑΕΒΕ ΣΟΥΠΕΡ & ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ σε φυσικά πρόσωπα /μη επιτηδευματίες, που είναι άνω των 18 ετών, σύμφωνα με τα στοιχεία που δηλώνονται στη σχετική αίτηση χορήγησης κάρτας. Απαγορεύεται η χρήση της κάρτας κατά την έκδοση τιμολογίου.

2. Ο κάτοχος της ΚΕΡΔΟΚΑΡΤΑΣ είναι υπεύθυνος για την χρήση της κάρτας. Η ΦΑΙΣΤΟΣ ΑΕΒΕ ΣΟΥΠΕΡ & ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ δεν ευθύνεται σε περίπτωση απώλειας, κλοπής, παράνομης ή κακής χρήσης αυτής. Σε περίπτωση απώλειας, ο αρχικά αιτών οφείλει να συμπληρώσει έντυπο απώλειας της κάρτας σε οποιοδήποτε κατάστημα λιανικής της ΦΑΙΣΤΟΣ ΑΕΒΕ ΣΟΥΠΕΡ & ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ. Σε περίπτωση αντικατάστασης της κάρτας για οποιαδήποτε αιτία (π.χ. απώλεια, καταστροφή, κλοπή κλπ), ισχύουν οι παρόντες όροι.

3. Η ΦΑΙΣΤΟΣ ΑΕΒΕ ΣΟΥΠΕΡ & ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ δεν φέρει καμία ευθύνη για τη χρήση της ΚΕΡΔΟΚΑΡΤΑΣ από μη δικαιούχο.

4. Ο κάτοχος της ΚΕΡΔΟΚΑΡΤΑΣ ευθύνεται για τη νομιμότητα των συναλλαγών του. Η ΦΑΙΣΤΟΣ ΑΕΒΕ ΣΟΥΠΕΡ & ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ διατηρεί το δικαίωμα να παύει τη χρήση της κάρτας οποιουδήποτε κάτοχου, αν προκύπτει κακή, παράνομη, καταχρηστική ή σε αντίθεση με τους παρόντες όρους χρήση της. Στην περίπτωση αυτή διαγράφονται αυτόματα τα στοιχεία του αιτούντα.

5. Η ΦΑΙΣΤΟΣ ΑΕΒΕ ΣΟΥΠΕΡ & ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ δεν φέρει καμία ευθύνη για τη χρήση της ΚΕΡΔΟΚΑΡΤΑΣ από μη δικαιούχο ή μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, εφόσον δεν έχει αποδεδειγμένα εγγράφως γνωστοποιηθεί απώλεια ή κλοπή της.

6. Η ΦΑΙΣΤΟΣ ΑΕΒΕ ΣΟΥΠΕΡ & ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ δεν υποχρεούται να προβαίνει σε έλεγχο ταυτοπροσωπίας κατά τη χρήση της κάρτας ή την εξαργύρωση πόντων.

7. Η ΦΑΙΣΤΟΣ ΑΕΒΕ ΣΟΥΠΕΡ & ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει την εμπορική της πολιτική, τα προνόμια που παρέχει με την κάρτα καθώς και τους παρόντες όρους. Οι μεταβολές αυτές θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της www.smfaistos.gr και στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσής της.

8. Η κάρτα ΚΕΡΔΟΚΑΡΤΑ και τα σχετικά προνόμια υπέρ των κατόχων της συνιστά οικειοθελή παροχή της ΦΑΙΣΤΟΣ ΑΕΒΕ ΣΟΥΠΕΡ & ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ προς τους καταναλωτές – πελάτες. Ως εκ τούτου, διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει ή να διαφοροποιήσει οποτεδήποτε το πρόγραμμα προνομιών και τη λειτουργία της κάρτας.

9. Ο κάτοχος της ΚΕΡΔΟΚΑΡΤΑΣ θα ενημερώνεται για ό,τι αφορά στην χρήση της κάρτας μέσω της ιστοσελίδας www.smfaistos.gr

10. Ο κάτοχος της ΚΕΡΔΟΚΑΡΤΑΣ με την έκδοση και χρήση της αποδέχεται τους παρόντες όρους.

11. Ο κάτοχος της ΚΕΡΔΟΚΑΡΤΑΣ αποδέχεται τη χρήση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων όπως αυτά έχουν δοθεί στη συνημμένη αίτηση για τους σκοπούς διαγωνισμών, κληρώσεων και ενημερώσεων από την εταιρία για του σκοπούς διαγωνισμών και κληρώσεων.