Εταιρική Ευθύνη

Πάνω από όλα άνθρωποι

Εταιρική κοινωνική ευθύνη για την εταιρία μας  σημαίνει ορθή αντιμετώπιση περιβαλλοντικών και κοινωνικών ζητημάτων. Σαν μετοχική & όχι απρόσωπη εταιρία είμαστε  άρρηκτα συνδεδεμένοι με το κοινωνικό και περιβαλλοντολογικό σύνολο μέσα στο οποίο δραστηριοποιούμαστε,  επομένως  αναγνωρίζουμε την ευθύνη που μας αναλογεί  απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον.

Σεβόμαστε τις αρχές και τις αξίες που χαρακτηρίζουν τον πολιτισμό μας.

Σεβασμό στον άνθρωπο, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την παροχή ίσων ευκαιριών.

Σεβασμό στο περιβάλλον που κληρονομήσαμε για την βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και της ποιότητας ζωής όλων μας.

Οι δράσεις μας

Όλα τα άρθρα φορτώθηκαν
Δεν υπάρχουν άλλα άρθρα