Ενημέρωση Μετόχων

Προσκλήσεις των μετόχων της ΦΑΙΣΤΟΣ

Πρόσκληση Ετησίας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της «Συνεργαζόμενα Καταστήματα Φαιστός Α.Ε.Β.Ε.

Ηράκλειο, 07 Αυγούστου 2020

Ηράκλειο, 15 Σεπτεμβρίου 2020