Καταγραφή των αναγκών του κέντρου ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΖΩΗ

Επίσκεψη για την καταγραφή των αναγκών του κέντρου ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΖΩΗ

Επίσκεψη  αποτελούμενη από τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. Κο Σταματάκη Γιάννη, το μέλος του Δ.Σ. Κο Χρονάκη Γ., τον Γενικό Διευθυντή Κο Συριγωνάκη Νίκο και τον Πρόεδρο των Εργαζομένων της Εταιρίας Κο Παπαδακάκη Γ. στο κεντρο “ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΖΩΗ” με σκοπό την καταγραφή των αναγκών του κέντρου αλλά και την παράδοση χρημάτων προερχόταν από την Εκδήλωση που πραγματοποίησε η Εταιρία με Φιλανθρωπικό σκοπό.